Am ddim Argraffadwy Pŵer Cyffredinol Atwrnai FfurflenniPŵer atwrnai cyffredinol yn caniatáu i unigolyn ("Principal") i ddewis unigolyn (yr"Asiant") i drin eu materion ariannol yn unigYn wahanol i'r gwydn pŵer atwrnai, yn gyffredinol nid yw'n caniatáu i'r Asiant i fod yn gallu gwneud penderfyniadau ar y Brif os yw ef neu hi yn feddyliol alluog (a elwir hefyd yn analluog oherwydd coma, Clefyd Alzheimer, dementia, ac ati). Cam - Llenwi gyda'r Atwrnai yn Wir (cynrychiolydd) yn cyflwyno i wneud yn siŵr bod y ddau ohonoch yn cytuno i'r telerau ac amodau. Fel arfer, gallwch ddod o hyd i un ar bob cangen banc yn yr Unol Daleithiau, neu gallwch fynd i'r Gwefan a dod o hyd i berson cymwys yn eich ardal chi. Y ffurflen mai dim ond yn cael ei ganslo os bydd y Prif arwyddion newydd pŵer atwrnai yn ddogfen neu awdurdodi i ganslo (dirymu).