Bywyd yn y carchar yn TsieinaBywyd yn y carchar yn Tsieina yn gyfreithiol am amrywiaeth o droseddauMae'n amhenodol gosb, yn yr ail gosb mwyaf difrifol yn y wlad, a gall bara am weddill y euogfarnu. Rhai sydd wedi'u dedfrydu i garchar am oes fod yn gymwys ar gyfer parûl ar ôl tair blynedd ar ddeg y ddedfryd wreiddiol ar ôl bod mewn gwirionedd yn gwasanaethu. Ers diwygiadau a wnaed i'r Cyfraith Droseddol, rhai a ddedfrydwyd i garchar am oes gennych unrhyw bosibilrwydd o parûl os ydynt yn cael eu dyfarnu'n euog o hynod ddifrifol troseddau economaidd, llofruddiaeth, terfysgaeth neu herwgipio. Carcharorion wedi'u dedfrydu i garchar am oes mae hefyd yn ofynnol i wasanaethu rhywfaint o amser yn ei carchariad unigol. Rhai dan ddeunaw oed, yn destun hefyd i garchar am oes Er bod bywyd yn y carchar nad yw'n bodoli fel cosb orfodol yn Tsieina, y troseddau canlynol yn medru gwneud bywyd yn y carchar.