Cyfrifiad o ddiswyddiad annheg iawndal — Royds Withy Brenin CyfreithwyrAr un medi Withy Brenin PAC uno gyda Royds PAC

Y Tribiwnlys wedi bod yn anghywir yn cynnal hynny

Yn Countrywide Estate Agents ac eraill v Turner y BWYTA wedi gwrthdroi penderfyniad Tribiwnlys Cyflogaeth o ran y ffordd y mae’r Hawlydd dyfarniad digolledu am llwyddiannus yn ddiswyddo annheg adeiladol hawliad ei gyfrifo