Cywiriadau: GyrfaoeddHyd nes Llenwi Y Maine Adran Cywiriadau yn cael ei recriwtio ar gyfer yfory Cywirol Arweinwyr.

Rydym yn darparu diddorol, dwylo-ar hyfforddiant i roi i chi y sgiliau a’r galluoedd rydych ei angen i wneud eich swydd yn effeithiol ac yn sicrhau eich llwyddiant proffesiynol. Cywirol Swyddogion yn mynychu chwe wythnos academi hyfforddiant yn cwmpasu holl agweddau o waith cywirol. Cywirol Swyddogion yn derbyn atgyfnerthu parhaus, sy’n tynnu sylw at yr Adran Cywiriadau’ Gwerthoedd Craidd — GONESTRWYDD, DEWRDER ac YMRODDIAD. Ymddygiad: rhaid i Ymgeiswyr nad oes troseddol difrifol neu eang cerbyd modur cofnodion.

Gweler Awtomatig Disqualifiers am fanylion

Corfforol: rhaid i Ymgeiswyr fod yn ddigonol cyflwr corfforol i gyflawni dyletswyddau Swyddog Cywirol.

Dilys, Gwladol o Maine Trwydded Gyrrwr ei angen ar gyflogaeth

Dylech fod yn ymwybodol cyn dechrau ar y broses o wneud cais bod y canlynol yn cael eu disqualifiers ar gyfer y swydd hon. Rydym yn ei gwneud yn ofynnol y Wladwriaeth o Maine Uniongyrchol Llogi Cais ac yn y DOC Atodol Cais