Diswyddo o Weithwyr yn Tsieinagall ddigwydd o ganlyniad i ei ddod i ben neu gael ei derfynu yn gynnar - dim ond yn unol â darpariaethau cyfreithiol sy'n caniatáu ar gyfer y math hwn o yn dod i ben ar gyfer contract cyflogaethos yw ef neu hi yn dod yn gorfforol analluog i gynnal y gwaith neu os yw perfformiad y contract cyflogaeth yn dod yn amhosibl.

Categorïau arbennig o gweithwyr cyflogedig, fel menywod beichiog, ni ellir ei ddiswyddo ar bydd gan gyflogwr.

Ein pan fydd y cyflogwr yn unochrog terfynu'r cytundeb (ac eithrio ar gyfer cyfnodau prawf) ar ôl y ddau barti yn cytuno ar y terfynu yr awgrymwyd gan y cyflogwr neu pan fydd y gweithiwr yn ymddiswyddo oherwydd cyflogwr cam-drin.

Fel arfer, y swm sy'n daladwy gan y cyflogwr yn cael un mis ar gyfartaledd cyflogau ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth.

Anghydfodau cyflogaeth yn Tsieina gellir eu datrys drwy cymodi, cyflafareddu neu achosion llys. Os ydych chi angen help i ddelio gyda materion cyfreithiol yn China, mae ein Cwmni Gyfraith yn darparu ar Ddechrau cwmni yn Tsieina, gall fod yn anodd gan ei fod yn cynnwys y fath cymhleth gweithdrefnau. net yn gymwys iawn ac yn elwa o arbenigedd helaeth yn y maes hwn.