Sut i Warchod Eich Hawliau Eiddo Deallusol yn TsieinaHawliau eiddo deallusol yn hawl person dros y greadigaeth yn ei feddwl. Mae’n rhoi y rhyddid i ymarfer ei hawl unigryw i ddefnyddio ei greadigaethau am gyfnod ar gyfer cyfnod penodol. Mae hawliau neilltuedig yn y categori o eiddo Deallusol. Un yn cael ei hawl yn ymwneud â hawlfraint eiddo deallusol lle mae’r hawliau hyn yn galluogi’r perchennog i arfer yr hawl i eu gwaith artistig ac yn amddiffyn hawliau hyn trwy gyhoeddi hawlfraint i’w defnyddio yn eu gwaith artistig ar gyfer tua hanner cant oed neu hyd nes marwolaeth y dyfeisiwr. Mae hawlfraint yn amddiffyn yr hawliau lle waith llenyddol, artistig yn gweithio, ffotograffiaeth, cynhyrchwyr a darlledwr sefydliad yn gweithio yn cael eu cynnwys. Y prif nodau o hawliau o’r fath yn darparu amddiffyniad i hawlfraint, a thrwy hynny ei fod yn annog ac yn gwobrwyo y gwaith creadigol. Un arall yw hawl y eiddo diwydiannol lle mae un ardal yn rhoi hawl i amddiffyn penodol symbolau, arwyddion arbennig o nod masnach a dynodiad daearyddol. Y prif nod o’r hawliau hyn yw amddiffyn y neilltuol arwyddion er mwyn sicrhau cystadleuaeth deg yn y farchnad a diogelu defnyddwyr i ddewis rhwng gwahanol gynhyrchion a gwasanaethau Y Byd yn tyfu o ddydd i ddydd, ac yn allanol fygythiad ar yr economi Tseiniaidd yn gyson yn bodoli. Gallai fod yn ganlyniad i resymau amrywiol a all ddarparu ar y niweidiol effaith ar yr economi Tseiniaidd. Mae’n dod yn angenrheidiol i gwybod y prif ffactorau sy’n effeithio ar yr economi o Tsieina. Hawl eiddo deallusol yn cael un pwynt o’r fath sy’n cael yr effaith uniongyrchol ar yr economi o Tsieina. Mae hyn yn dangos y statws presennol y farchnad a sut i gystadlu yn y farchnad a chwmnïau o wledydd eraill. Hawliau eiddo deallusol yn y gwaith o arloesi a dyfeisiadau diweddaraf sy’n galluogi arloesi i arwain yn y farchnad, felly mae’n hanfodol i chi yn gyson yn monitro y farchnad. Yn y cyfeiriad, llywodraeth ganolog ymwybyddiaeth y rhaglen yn cael ei gynnal i ddarparu gwybodaeth ar y tueddiadau diweddaraf y farchnad a hawliau eiddo deallusol. Syniadau a gwybodaeth yn rhan ganolog o greu nwyddau a gwasanaethau sy’n cynnwys y fasnach fyd-eang repertoire yn Tsieina. Diogelu eiddo deallusol gwneuthurwr allai fod yn y rhan fwyaf o bwysig yn diogelu. Buddsoddi personél a chyllidol adnoddau yn arloesi canlyniadau yn y idiosyncratig dylunio, ddyfais, dull, fri neu llwyddiant neu fethiant gwneuthurwr yn Tsieina, gan ei alluogi i gyflawni mantais dros y cwmnïau sy’n cystadlu yn y farchnad. Mae’r rhain yn eitemau y mae’n rhaid eu diogelu yn ddigon fel bod y gorfforaeth yn sicr ei bod yn gystadleuol yn arwain ni fydd yn cael ei ddwyn, ffugio, neu ei ddefnyddio heb ei awdurdodi. Mae llawer o wledydd yn cydnabod y gwerth o patentau a nodau masnach yn y marchnadoedd y byd ac wedi cymryd camau i weithredu llym eiddo deallusol amddiffyn deddfau a mesurau. America eiddo deallusol diwydiannau sy’n dibynnu ar IP amddiffyn ar gyfer eu refeniw, yn cyfrannu’n fawr at fywiogrwydd yr economi UNOL daleithiau ac yn ymgorffori gan godi canran ein cynnyrch mewnwladol crynswth. Mae’r sector hwn yn cynnwys nid yn unig yr hawlfraint yn y diwydiannau, fel ffilmiau, recordiadau cerddorol, a chyhoeddi llyfrau, ond hefyd i fusnesau sy’n dibynnu ar y gwerth eu trademarked brandiau. Mae hefyd yn cynnwys patent diwydiannau, fel y diwydiant fferyllol a llawer o weithgynhyrchwyr. Diogelu eiddo deallusol yn amrywio o wlad i wlad, ac wrth ystyried y deddfau o wledydd eraill, yn enwedig wrth ystyried wledydd cynnal ar gyfer y môr gweithgynhyrchu a rheoli, mae’n bwysig i ddysgu eiddo deallusol amddiffyn cyfreithiau sydd yn eu lle. Ar hyn o bryd, mae’r nwyddau ffug yn broblem yn Tsieina yn cael ei gydnabod yn eang fel y rhai mwyaf difrifol ffugio broblem yn hanes y byd. Mae’r Llywodraeth Tseiniaidd yn amcangyfrif bod y ffug masnach yn Tsieina rhwng ddoleri pedwar ar bymtheg o ddoleri a pedwar ar hugain biliwn y flwyddyn, sy’n cyfrif am tua wyth y cant o Tsieina cynnyrch cenedlaethol crynswth. Ar ben hynny, yr UNOL daleithiau diwydiannau sy’n gwneud busnes yn Tsieina yn amcangyfrif eu colledion i fod yn y biliynau i degau o biliynau o ddoleri y flwyddyn. Gan ei fod yn mwyaf yn y byd y derbynnydd o fuddsoddiad uniongyrchol o dramor, Tsieina yn awr wedi digynsail mynediad at y byd mwyaf gwerthfawr eiddo deallusol. Ar gyfer cwmnïau sy’n allanoli eu gweithgynhyrchu i drydydd parti cwmnïau Tseiniaidd, eiddo deallusol yn cael eu problemau gyfyngedig i enw brand thievery. Mathau eraill o IP yn cael eu dwyn yn gyfrwys ond heb fod yn llai niweidiol. Mewn llawer o achosion, y IP lladron yn y presennol neu gyn-weithwyr o’r cwmnïau Tseiniaidd a oedd unwaith yn gweithio gyda’r gwreiddiol IP perchnogion. O ganlyniad Tseiniaidd penderfyniad a dileu y allforio domination a oedd wedi bod yn elwa gan y wladwriaeth gwmnïau masnachu, ffugwyr gellir bellach allforio cynhyrchion ffug. Cyn, twyllwr wedi i chi gael y cydweithrediad a chydymffurfiad o wladwriaeth gwmni masnachu, sy’n cael rheolaeth ar allforio hawliau, cyn y gellid allforio cynhyrchion ffug. Unrhyw dyfeisiwr yn unig yn dda fel y cyfreithiwr sy’n amddiffyn ei hawliau eiddo deallusol. Mae hyn hefyd yn wir ar gyfer sgriptwyr ffilmiau, awduron yn gyffredinol, ac yn entrepreneuriaid. Allech chi ddychmygu os byddwch yn treulio blynyddoedd yn gweithio ar ddyfais newydd, newydd sgript ffilm, neu syniad ar gyfer busnes, yna rydych yn darganfod bod rhywun arall wedi defnyddio eich syniad ac yn creu yr hyn yr ydych yn ceisio rhoi at ei gilydd.

Dyma pam rydym wedi hawliau eiddo deallusol yn Tsieina, ac os oes gennych syniad ar gyfer busnes, ddyfais, neu n sylweddol unrhyw beth o gwbl, yna mae angen i chi yn berchen ar yr hawlfraint ar y syniad hwnnw. Bydd hyn yn gwarchod eich syniad o cael ei ddwyn. Os bydd rhywun arall yn ceisio defnyddio eich syniad a ydych yn berchen ar y hawliau, yna gallwch gael darn o’r camau. Dyma pam bob tro y byddwch yn clywed cân boblogaidd yr artist yn cael ei dalu. Ni allwch yn unig yn mynd ac yn defnyddio eu cerddoriaeth i eich hun personol neu fusnes i ennill. Rhaid i chi gael caniatâd, yn gyntaf, ac mae hynny’n costio arian. Felly, os oes gennych hawlfraint ar eich syniadau, eich cerddoriaeth, eich stori, eich rhaglen gyfrifiadurol, bydd eich gêm fideo, neu unrhyw beth arall, yna does yna neb yn gallu dwyn eich syniadau ac yn eu defnyddio ar gyfer eu ennill heb eich caniatâd. Mae bob amser yn syniad da i gael gwybod os oes gennych hawliau y dylech eu hamddiffyn pryd bynnag y byddwch gennych syniad neu rywbeth arall a allai fod angen hawlfraint. Os oes gennych chi hawlfraint ydych yn cael eich gwarchod, ond os ydych yn ei wneud nid yw y byddwch yn meddwl tybed pam nad ydych wedi gwneud miliwn o ddoleri oddi ar eich syniad. Bob amser yn ymgynghori â chyfreithiwr er mwyn sicrhau bod eich hawliau yn cael eu diogelu. Hawlfraint a’r gyfraith contract gall fod yn ddryslyd iawn i’r rhai nad ydynt wedi treulio blynyddoedd yn astudio’r gyfraith yn yr ysgol ac yn y blynyddoedd ymarfer y gyfraith ar ôl graddio.

Mae hyn yn pam cyfreithwyr sydd mor ddrud

Maent yn treulio rhan enfawr o eu bywyd yn mynd i’r ysgol ac yn cael y radd y maent ei angen i ymarfer y gyfraith. Gallwch gymryd mantais o hyn ac yn defnyddio cyfreithiwr ar gyfer eich holl hawliau eiddo deallusol materion. Mae yna rai cyfreithwyr sy’n arbenigo mewn hawlfraint a’r gyfraith contract. Mae’r rhain yn y rhai gorau i chi i ddewis eich helpu i ddiogelu eich syniadau. Nid yw’n hawdd i wneud yn siŵr eich bod yn cael eu hamddiffyn, a phan fydd gennych chi syniad eich bod yn gwybod yn mynd i fod yn enfawr, mae angen i chi ddiogelu tra byddwch yn cael eu datblygu. Gallai hyn arwain at patent, sy’n arwain i ddyfais, ac mae hynny’n golygu bod arian yn eich poced. Jyst gwnewch yn siŵr bod eich hawliau eiddo deallusol yn cael eu gwarchod felly eich ennill syniad nad yw’n cael ei ddwyn. Fel prif SWYDDOG gweithredol LaowaiCareer gwaith bwrdd, Yuri wedi gweithio ar gyfer y saith mlynedd diwethaf gyda talentog tîm i sefydlu partneriaethau gyda dros, o sefydliadau sy’n cynnig swyddi i bobl uchelgeisiol yn barod am her