Trefol ac Eiddo — NH Adran Refeniw GweinydduCenhadaeth y Trefol ac yn is-Adran Eiddo yw sicrhau tegwch, cyfiawnder a chymesuredd mewn asesu a chasglu trethi eiddo a gweinyddu trefol cyllid yn y wladwriaeth drwy sefydlu cyfraddau treth, yn darparu cymorth technegol ac addysg i swyddogion trefol, monitro ailbrisiadau, adolygu arferion asesu, gydraddoli lleol asesu prisio, gwerthuso cyfleustodau cyhoeddus a’r rheilffordd yn eiddo, ac yn gweinyddu pren a graean drethiant.

Cydraddoli yn y broses o gydraddoli lleol yn asesu gwerthoedd ar gyfer pob un NH fwrdeistref er mwyn dod â gwerthoedd i gant.

Y cydraddoli broses yn cynnwys llunio asesiad data, cynnal cymhareb astudiaethau, ac yn paratoi adroddiadau ystadegol

Mae hyn yn cynnwys gweinyddu y Llifogydd, Coedwig a Hamdden PILT ad-daliad rhaglen a chyfrifo Sylfaen Prisio ar gyfer Dyled yn Cyfyngu ar