Troseddau ieuenctid Cyfreithwyr, y Gyfraith Cwmnïau yn Tsieina am Bob DdinasMorley Chow Seto («MCS») yw tîm o Hong Kong Amddiffyn troseddol cyfreithwyr gyda haen uchaf o enw da a sefydlwyd gan bartneriaid Christopher Morley, Anita Chow ac Eric Seto, pob tri yn gyn-bartneriaid yn y gyfraith droseddol tîm o Haldanes.

Geenen Law Offices yn arwain cyfreithiol tramor darparwr gwasanaeth yn Guangzhou, Tsieina, gan ddarparu cynhwysfawr gwasanaeth proffesiynol i Gleientiaid. Rydym yn credu y cleient buddiannau wrth wraidd ein busnes, ac rydym yn ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth ym mhopeth rydym yn ei wneud ar eu cyfer.

Rydym yn ymfalchïo ein hunain ar

Wang Jing Cyd. sefydlwyd gan y partner rheoli Mr Wang Jing, llongau ac yswiriant gyfraith ymarferydd ers y au ac yn cael ei gydnabod yn eang fel arbenigwr blaenllaw yn y maes. Diolch i ymdrechion parhaus y partneriaid ac aelodau eraill y Cwmni dros y blynyddoedd, WANG JING CYD. wedi