Tsieina Archifau Busnes — Tsieina Gyfraith BlogRoeddwn i’n arfer treulio tua hanner fy deffro dydd yn chwarae pêl-fasged, gwylio pêl-fasged, neu yn meddwl am pêl-fasged. Yr wyf yn dysgu llawer o pêl-fasged sy’n berthnasol i fywyd (gan gynnwys lawyering a Tsieina), fel y canlynol: Pan Huawei prif swyddog tân, Meng Wanzhou, yn codi i fyny gan Canadian police ar honiadau o dorri’r NI sancsiynau yn erbyn Iran oedd yn cario iPhone, MacBook Air a iPad Pro, mae hyn yn yn ôl Bloomberg Newyddion. Embaras i Huawei.

Syndod i unrhyw un arall.

Nac uffern

Bwysig i’r rhai sy’n gwneud busnes yn Tsieina. Gyda’r holl sy’n cael ei wneud gyda Tsieina economi a gyda’i masnach trafodaethau gyda’r Unol Daleithiau a gyda NI tariffau a gyda’r UE mowntio rhwystredigaeth gyda Tsieina, ein Tsieina cyfreithwyr yn dod o hyd eu hunain yn fwy aml yn cymryd rhan yn y»darlun mawr»trafodaethau gyda ein cleientiaid nag erioed o’r blaen. Rydym yn gyson yn cael ei daro gyda. Mae llawer wedi bod yn y wasg yn ddiweddar o sut mae Tsieina yn lleihau trethi busnes i ysgogi ei dirywio yn yr economi. Mae hyn i gyd yn dda ac yn dda, ond pan ddaw i trethi arbennig ar Tsieina, trethi nid oes dim o’r fath beth â chinio am ddim. Fel y rhan fwyaf o gyfreithwyr, yr wyf yn hyper rhesymegol. Dyna ein hyfforddiant a’n bod yn pwy ydym ni. Rydym yn hoffi trefn a ydym yn hoffi esboniadau clir ar gyfer pan fydd yn cael ei anhrefn. Yn ddigon clir fel nad ydym yn gwybod sut i atal anhwylder yn y dyfodol. Cleientiaid posibl yn aml yn gofyn ein Tsieina cyfreithwyr,»beth yw’r peth gwaethaf a all ddigwydd os nad wyf yn ei wneud.»Fy ymateb arferol yw, nid wyf yn gwybod neu os ydych yn cael eich erlyn neu byddwch yn cael eich arestio neu y byddwch yn byth yn cael ei ganiatáu i adael Tsieina.»Yn ei weld yn ei Wneud Busnes yn Tsieina ag Alltudiaeth neu Waeth Hongian Dros Eich. Tsieina cyfreithiwr yr wyf yn gwybod, gofynnodd gohebydd a busnes y berthynas rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina yn dychwelyd i normal os yw cytundeb masnach yn cael ei gyrraedd. Ei ymateb oedd fel a ganlyn (y neges e-bost): Fel rhan o’n Tsieina cwmni ffurfio gwaith, ein Tsieina cyfreithwyr yn helpu ein cleientiaid gyda’u materion cyflogaeth sy’n codi cyn, yn ystod ac ar ôl eu Tsieina endid (fel arfer WFOE) yn cael ei ffurfio. Ymhlith pethau eraill, rydym yn drafft ar y dogfennau cyflogaeth sydd eu hangen ar gyfer sydd newydd ei sefydlu WFOE. Pan fydd WFOE yn cael i fyny ac yn rhedeg, y mae angen. Cefais e-bost ddoe gan gwmni a elwir yn Vintage Diwydiannol, y tu allan i Phoenix, Arizona. Vintage Diwydiannol gwneud hyfryd dodrefn retro n bert lawer yn gyfan gwbl â llaw, gan ddefnyddio’r hen dechnegau. Nid wyf yn siŵr pam ges i hon e-bost yn fy Gyfraith Cwmni cyfeiriad e-bost. Rwy’n dweud hyn oherwydd bod y neges e-bost (fel yr wyf yn ei ddarllen). Rydym yn dechrau y blog yma yn ffordd yn ôl yn, ac afraid dweud llawer wedi newid ers hynny, gan gynnwys agweddau ar ein cyfreithwyr rhyngwladol wedi am Tsieina a phethau Tsieina. Rwyf wedi cymryd i gyflym sgimio hen swyddi blog i weld y materion. Byddwn yn trafod yr agweddau ymarferol o Tseiniaidd gyfraith a sut mae’n effeithio ar fusnes yno. Byddwn yn dweud wrthych yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio a beth y gallwch chi fel person busnes y gall ei wneud i ddefnyddio’r gyfraith o fantais i chi. Ein nod yw cynorthwyo busnesau eisoes yn Tsieina neu yn cynllunio i fynd i mewn Tsieina, nid yw i dorri tir newydd yn ddamcaniaeth gyfreithiol neu bolisi. Mae ein gwybodaeth ddofn o Tsieina system gyfreithiol, diwylliant, a busnes yn yr hinsawdd yn gwneud ein Tsieina yn arfer un o’r rhai mwyaf soffistigedig yn yr unol daleithiau. Mae ein cyfreithwyr wedi ennill clod rhyngwladol am ddarparu torri-ymyl atebion cyfreithiol i NI — a tramor-yn seiliedig cwmnïau wneud busnes yn neu gyda Tsieina. Mae ein profiad helaeth trin Tsieina penodol i endid ffurfio, contractau, faterion eiddo deallusol, a datrys anghydfod yn rhoi ein cleientiaid yn y sicrwydd o wybod eu bod yn cael wirioneddol profiadol tîm cyfreithiol y tu ôl iddynt