yn annilys trafodiad — diffiniad — cymraegYn Derbyn E Derbyn Ond Wallau Eu Nodi M Gwrthod, Neges Côd Dilysu (MAC) wedi Methu R Wrthod W Wrthod, Sicrwydd Methu Dilysrwydd y Profion X Wrthodwyd, yn Cynnwys ar Ôl Dadgriptio Allai Fod yn Dadansoddi un Trafodiad Set Ni i Gefnogi dwy Trafodiad Set ôl-gerbyd ar Goll dri Trafodiad Set Rheoli Nifer mewn Pennawd a’r ôl-gerbyd Ydynt yn cyd-fynd pedwar yn Cynnwys Nifer o Segmentau. Adnabod gan y gymhwyso yn dal yn cael ei gaffael neu ei gynyddu yn dod i’r casgliad heb ganiatâd oddi wrth y Ariannol Goruchwyliaeth Awdurdod neu os daw’n amlwg bod yr Oruchwyliaeth Ariannol yr Awdurdod roi caniatâd ar sail gwybodaeth anghywir neu wybodaeth annigonol, Ariannol Oruchwyliaeth Awdurdod wedi yr hawl, o fewn dau fis o ddiwedd y caniatâd neu ei warcheidwad os yn unol â gorchymyn llys (is-adran deuddeg y trafodiad yn unig wedi cael eu cofnodi i mewn gyda chydsyniad neu ei warcheidwad os nad yw’r parti arall i’r trafodiad yn gwybod neu dylai fod wedi gwybod bod y person cyfyngedig, gweithredol yn gallu cyfreithiol oedd yn cael yr hawl i fynd i mewn i’r trafodiad yn annibynnol.

Dod o hyd syn cyfateb ymadrodd ‘trafodiad yn annilys’.

Dod o hyd yn deg ms

Cof cyfieithu yn cael eu creu gan ddynol, ond cyd-fynd gan gyfrifiadur, a allai achosi camgymeriadau. Maent yn dod o lawer o ffynonellau ac nid ydynt yn gwirio. Byddwch yn rhybuddio