Yn Cael Tsieina DdeYn gyntaf, nid yw llawer o bobl yn talu sylw at y wyrth economaidd ar ôl Tsieina yn ymuno i’r Sefydliad Masnach y Byd (WTO). Yna, pawb yn meddwl y wyrth economaidd yn mynd ymlaen am byth.

Yn nes ymlaen yn y canol-au, mae llawer o bobl yn meddwl Tseineaidd byddai’r system yn cael ei ddymchwel yn gyfan gwbl.

Nid oedd

Diana Choyleva yn wahanol. Y Waddoli Economeg prif economegydd a chyn-bennaeth o ymchwil ar y Stryd Lombard mae Ymchwil wedi bod yn cwmpasu Tsieina ers y au cynnar cyn y rhan fwyaf o dadansoddwyr dechreuodd i dalu sylw difrifol. Ers hynny mae hi wedi rhagweld llawer o’r beirniadol troi o bwyntiau penderfynu ar y tynged y economi Tseiniaidd. Yn y cyfweliad hwn gyda Y Cyfnod Gwaith, Mrs Choyleva yn rhannu ei syniadau ar sut i yn gywir yn ddadansoddi y economi Tseiniaidd a sut mae’n effeithio ar weddill y byd. Diana Choyleva: yr wyf yn dechrau sy’n cwmpasu Tsieina yn. Rwy’n credu fy mod got y swydd oherwydd i mi dyfu i fyny mewn un arall y wlad gomiwnyddol, Bwlgaria. Erbyn diwedd yr wyf yn gwneud y galw y byddai’n yrrwr allweddol o beth oedd yn mynd i ddigwydd, oherwydd y math gwahanol o gylch o’i gymharu â gweddill y byd sy’n boded yn dda iawn am nwyddau. Os ydych yn unig yn eistedd ar y nwydd galw am y deng mlynedd nesaf, fe fyddai wedi gwneud llawer o arian. Ac yr wyf yn cael y amseriad y stori yn dod i ben yn iawn yn dda yn. Ar gyfer buddsoddwyr, yn dal y math yma o droi pwyntiau yn darparu y rhan fwyaf o upside. Dim ond ar ôl i mi ddechrau yn cynnwys y wlad, Tsieina ymunodd y WTO yn. Ond mae’n parhau i reoli y pris o gyfalaf yn ogystal â thrydan, ac maent wedi cael llu o llafur rhad. Felly, roedd yn hawdd i weld eu bod yn mynd i ennill allforio farchnad yn rhannu yn hoffi crazy. Hefyd, mae’n lled-economi gorchymyn, a Beijing yn benderfynol o ddefnyddio Tsieina yn y cartref arbedion i industrialize y wlad. Maent yn defnyddio y allforio o incwm i adeiladu, i adeiladu, i adeiladu. A Tsieina nid oedd yn yr holl heffeithio gan y Wefan i’r wal yn y Gorllewin. Mrs Choyleva: Yr UNOL daleithiau -Tsieina perthynas oedd byth yn briodas o gyfleustra fel y mae rhai yn ei ddweud ar y pryd. Yr Unol Daleithiau yn cynnig ymgysylltu â’r WTO mynediad ar y sail o Tsieina trawsnewid i economi marchnad. Ac yna yn Tsieina symud i mewn heb wahoddiad gan cadw ei arian cyfred begio ac nid rhyddfrydoli’r ei marchnadoedd yn ddigon cyflym. Ond maent yn dal i arbed llawer, felly roedd yn rhaid i allforio eu cynilion, prynu Drysorau, i gadw eu cyfred yn sefydlog yn erbyn y ddoler. Y gyrwyr o pam y Tseiniaidd yn barod i wneud hynny wedi unrhyw beth i’w wneud gyda rhad ac am ddim yn y marchnadoedd, fel y Ffed gallai wneud llawer iawn i atal y mewnlifiad o arian rhad. Yna yr wyf yn troi o bullish i bearish ac yn meddwl hyn o bwys byd-eang anghydbwysedd yn arwain at argyfwng ariannol, fel yr wyf yn ysgrifennu mewn llyfr, yr wyf yn gyd-awdur yn,»Bil gan y Siop Lestri.»Yr wyf yn rhesymegol bod ar ryw adeg y gallu yn yr Unol Daleithiau i fenthyg ac yn treulio fyddai’n cael blino’n lân, sef yr hyn a ddigwyddodd. Mae’r argyfwng ariannol byd-eang, yna tynnu’r carped o dan Tsieina model o ddatblygiad drwy allforion a gwastraffus buddsoddiad. Mrs Choyleva: Mae’r Tseiniaidd drefn taflu arian yn yr economi ond mae’r cyfnod o dwf cadarn yn dilyn ym mhob cylch yn mynd yn fyrrach a byrrach. Maent wedi ysgogiad yn, yna, pan fydd chwyddiant yn dod i fyny, roedd yn rhaid i dynhau. Yna twf haneru yn a o gymharu â beth oedd cyn yr argyfwng. Ac yn ailadrodd y cylch hwn ychydig o weithiau ers hynny. Yr ysgogiad yn cynhyrchu dim ond un chwarter o’r twf cryf. Ac yn awr yr economi twf duedd yn bump y cant ar y rhan fwyaf mewn termau real. Nid yn unig yr oedd y fasnach fyd-eang pastai nid yn tyfu ar y cyfraddau blaenorol. Ond erbyn Tsieina wedi gallu i gerfio allan uwch o gyfran y farchnad yn mynd yn hynod o gyfyngedig. Eu cyflogau wedi mynd i fyny, ac yn y gyfradd gyfnewid daeth yn rhy uchel, felly yn Tsieina yn llawer llai cystadleuol. Mae’r incwm o allforion yn diflannu, ac felly y mwyaf y maent eisiau i daflu arian i mewn buddsoddiadau anghynhyrchiol, y cyflymaf eu dyled i CMC dechreuodd i gynyddu. Ac yn y fasnach-off rhwng twf a chwyddiant dirywio. Yn i sylwadau ar yr Tsieina stori yn fy llyfr»The American Phoenix.»Ar y pryd os ydych yn cofio, oedd y cyfan am sut mae Tsieina yn gwneud hynny yn llawer gwell, er bod America economi mewn cyfnod anodd. Yr holl negyddoldeb yn ar America. Fy dadansoddiad yn dweud bod Tsieina y byddai syndod ar yr anfantais ac America ar y upside. Ac os byddwch yn rhoi eich arian mewn ecwitïau UNOL daleithiau ar y pryd, o gymharu i rywbeth arall y byddech yn cael eu lladd. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl i mi o Tsieina arth. Mae hynny oherwydd maent yn dechrau talu sylw gwmpas pan fydd fy nghydweithwyr ac yr wyf yn dechrau datblygu y syniad ei bod yn y gormodol Tseiniaidd arbedion a oedd y broblem. Fodd bynnag, yn pan fydd pawb yn poeni am ddyled yn Tsieina, yr wyf yn dadlau bod Tsieina wedi cyrraedd y ddiwedd y ffordd eto. Gallwch cydnabod y broblem, ond rhaid i chi hefyd gael yr hawl amseru yn dda i fesur y canlyniadau ar gyfer prisiau asedau. Mrs Choyleva: A felly, mae’r cam nesaf yn y thema hon yn y toriad o globaleiddio. Nid oes unrhyw ffordd yn fyd-eang drefn economaidd a gwleidyddol yn gallu aros fel y mae. Rydym yn symud i newydd digidol rhyfel oer a deubegynol yn y byd ar y naill law Tsieina ac ar y llaw arall yr Unol Daleithiau. Er gwaethaf ymuno â’r WTO, Tsieina byth daeth llawn-fledged economi marchnad sydd yn y Americanwyr yn ei ddisgwyl. Grymoedd y farchnad yn dechrau chwarae mwy o rôl mewn rhai marchnadoedd domestig, ond Beijing yn parhau i gadw yn y cyfrif cyfalaf ar gau ac yn gosod y pris o gyfalaf y ddau am y gyfradd gyfnewid a domestig cyfraddau llog. Felly, mae’n parhau i fod yn lled-economi gorchymyn ac yn ceisio uno â’r farchnad economïau y Gorllewin, yn enwedig yr Unol Daleithiau, nid yw wedi gweithio. Os ydych yn edrych ar y byd yn y — mlynedd diwethaf, mae nifer fawr o bobl yn cael eu tynnu allan o dlodi ac i fyny incwm ysgol. Ond rydym i gyd wedi ein cenedl, ac rydym yn gwerthfawrogi ein sofraniaeth ac mewn economïau sy’n datblygu teimladau hyn yn llawer cryfach. Ac yn ystod rhai — mlynedd bobl hynny sy’n elwa yn Tsieina ac eraill economïau sy’n dod i’r amlwg, a hyd yn oed yno, maent yn cael eu crynhoi mewn rhai pocedi. Ar y llaw arall, mae cyfran fawr o’r etholwyr yn y Byd Gorllewinol yn teimlo gadael ar ôl. Nid mewn termau absoliwt, ond mewn termau cymharol. Ar ôl yr argyfwng ariannol byd-eang, yr wyf yn cael un peth anghywir. Yr wyf yn disgwyl diffyndollaeth i fod ar y cynnydd, ond yn cael y amseru yn anghywir gan ei fod yn olaf yn digwydd yn awr ar ôl deng mlynedd. Roeddwn i’n naïf i ddisgwyl fod newid mawr yn y byd-eang y status quo a fyddai’n bosibl heb newid gwleidyddol yn gyntaf. Erbyn hyn, fodd bynnag, nid oes hanfodol gwleidyddol màs gyda ethol yn Llywydd Udgorn a Brexit a datblygiadau gwleidyddol yn Ewrop yn arwain at ddad-byd-eang. Mrs Choyleva: yr wyf yn gofyn i fy cleientiaid yn y cwestiwn hwn, ac maent yn ateb fy mod wedi unigryw ongl ar Tsieina oherwydd cefais fy ngeni yn y wlad gomiwnyddol ac yr wyf yn byw trwy fy mlynyddoedd ffurfiannol yn y gyfundrefn gomiwnyddol, yn Bwlgaria. Felly, yr wyf wedi cynhenid dealltwriaeth o sut mae hyn yn ganolog system gynllunio yn gweithio. Yna roeddwn i’n lwcus i adael i’r Gorllewin ac yn cael eu haddysgu gan rai o’r meddyliau gorau mewn economeg yn y Gorllewin. Mae hwn yn gyfuniad unigryw ar gyfer deall sut yn y byd mwyaf gomiwnyddol economi a marchnad fwyaf y byd economi gwaith yn rhyngweithio. Mae’n helpu nad wyf yn Tseiniaidd naill ai, felly yr wyf yn wirioneddol annibynnol ar y balchder cenedlaethol ac o tentaclau y blaid Gomiwnyddol. Os gwelwch yn dda wneud cyfraniad bach at Y Cyfnod Amser a byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae’r Cyfnod Gwaith yn ymrwymedig i fod yn onest, yn gyfrifol newyddiaduraeth. Rydym yn cynnwys newyddion pwysig eraill yn y cyfryngau anwybyddu. Achos ym mhwynt: rydym wedi bod ar flaen y gad o ran adrodd ar y newidiadau cadarnhaol yn ein gwlad yn cael ei weld, fel cofnod-torri economi a chofnodi diweithdra isel, tra hefyd yn datgelu sosialaidd dylanwad yn America. Ein Golygydd-yn-prif Jasper Faker annog chi i gefnogi ein cyfryngau annibynnol. Mae pob cyfraniad, mawr neu fach, yn cyfrif. Helpwch ni i gadw tyllu trwy y wyneb naratifau cyfryngau eraill ac yn dod â chi darlun cynhwysfawr o’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd yn ein byd. Gadewch i ni gerdded y llwybr hwn at ei gilydd.

Cyfrannwch heddiw