Yn is-adran o Eiddo a Dyledion Wrth Ffeilio Washington y Wladwriaeth YsgariadYn Washington y Wladwriaeth, yr holl eiddo a gaffaelwyd yn ystod y briodas yn gyffredinol ystyrir yn eiddo gymuned ac mae'n rhaid eu rhannu'n gyfartal ar ysgariad. Yn yr un modd, yr holl ddyledion a dynnir yn ystod y briodas yn cael eu hystyried yn y gymuned ddyledion a chyfrifoldeb yn talu nhw eto a rennir yn gyfartal gan y ddau briod. Washington Llysoedd ni fydd o reidrwydd yn rhannu'r eiddo yn gyfartal ymhlith ysgaru priod Bydd y ffactorau canlynol yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar is-adran o eiddo: hyd yn Oed os bydd y llys yn pennu penodol dyledion, lle y byddwch chi a'ch priod angen i dalu, mae'n bosibl iawn bod eich priod efallai nad ydynt yn dilyn hyn

Y cwmni neu bersonau i bwy yr ydych yn ddyledus am y dyledion yn dal i ddod yn ôl i chi ac efallai y byddwch yn cael eu gorfodi i dalu amdanynt.

Yn yr achos hwn, efallai y bydd sue eich priod fel bod y llys yn gallu gorchymyn iddo ei dalu yn ôl i chi.