Yn Tsieina Cyfrif CyfredolMasnachu Economeg gall aelodau weld, lawrlwytho, ac yn cymharu data o bron i ddau gant o wledydd, gan gynnwys mwy na ugain miliwn o ddangosyddion economaidd, cyfraddau cyfnewid, cynnyrch bond llywodraeth, stoc, mynegeion a nwyddau prisiau.

Mae’n galluogi API cleientiaid i lawrlwytho filiynau o rhesi o ddata hanesyddol, i holi ein real-amser economaidd calendr, tanysgrifio i ddiweddariadau a derbyn dyfyniadau ar gyfer arian, nwyddau, stociau a bondiau.

Cyfrif cyfredol yn y swm o cydbwysedd o fasnach (llai’r allforion mewnforion o nwyddau a gwasanaethau), net ffactor incwm (fel llog a difidendau) a net taliadau trosglwyddo (megis cymorth tramor)

Mae’r dudalen hon yn darparu — Tsieina Cyfrif Cyfredol — gwerthoedd gwirioneddol, data hanesyddol, rhagolwg, siart, ystadegau, calendr economaidd a newyddion